A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným

36056065
A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným
Banská cesta 747/25,  967 01 Kremnica
Žiar nad Hronom
09.09.2002
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Stavba budov, mostov a inžinierskych sietí
Súkromné nefinančné korporácie
Súkromné tuzemské

Wiki-firmy

Ďalšie informácie sú dostupné na stránke //sk.wiki-firmy.com/Firma/A_-_BUILD,_spoločnosť_s_ručením_obmedzeným,_36056065.

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.